B3 pozitiv? Salveaza o viata!

Un proverb vechi spune c? prietenul la nevoie se cunoa?te. Eu îl modernizez ?i spun c? bloggerii între ei la nevoie se ajut?. Dida are o problem? în familie ?i are nevoie de ajutorul nostru:
Mama ei are nevoie urgent? de sânge grupa B3 pentru transfuzie. Starea ei trebuie stabilizat? înaintea transferului ?i de asta e nevoie de sânge grupa B3. Spitalul Jude?ean Mavromati din Boto?ani are o acut? lips? de sânge ?i de aceea, e nevoie de transfuzii.
A?adar, fac apel pe aceast? cale la toate persoanele care citesc acest anun?, bloggeri sau nu: e vorba de via?a unui om la mijloc ?i vie?ile cunoscu?ilor. Oricine se poate afla în situa?ia asta ?i poate avea nevoie de-o mân? de ajutor!
Nu trebuie decât s? v? adresa?i celui mai apropiat centru de transfuzii sau medicului de familie, pentru a v? informa cu privire la pa?ii care trebuie urma?i pentru a face transfuzia.
Condi?iile pe care trebuie s? le îndeplini?i sunt urm?toarele:
1. s? locui?i în apropierea ora?ului Boto?ani (iar aici intr? ?i ora?ele Ia?i, Suceava ?i altele de prin preajm?)
2. S? ave?i minim 60 KG
3. S? nu fi consumat b?uturi alcoolice în ultimele 2 zile
4. S? nu fi fumat în ultimele 2 ore
5. S? nu fi consumat droguri
6. S? nu aib? boli contagioase sau de sânge
Cei care doneaz? ?i sunt binevoitori s? ajute, sunt ruga?i s? ia leg?tura cu Alina, sora Didei, la num?rul de telefon 0744636864 cât mai curând posibil pentru alte detalii. De asemenea, sunt ruga?i s? cear? un bilet de donator, care într-un fel sau altul trebuie s? ajung? la familia Didei, pentru ca mama acesteia s? poat? beneficia de transfuzie. Într-un fel sau altul, acesta trebuie s? ajung? la familie, chiar dac? e vorba de un scan trimis via email.
Gestul nu va r?mâne ner?spl?tit: un bon de mas? în valoare de 50 de RON se ofer? fiec?ruia pentru transfuzie de c?tre Centrul de Transfuzie. În plus, voi avea grij? personal ca to?i cei care au f?cut o fapt? bun? s? fie r?spl?ti?i.
Nu e o glum? de prost gust, nu e o fars? ?i cu atât mai pu?in, nu e vorba de o modalitate de promovare morbid?. E vorba de o situa?ie disperat?.

UPDATE: Se poate dona orice grupa deoarece se poate face schimb intre spitale! Deci cine e dispus sa doneze si indeplineste conditiile de mai sus este rugat sa o faca. Update valabil pentru cei din Botosani!

De profesie fotograf full time, imi place la nebunie sa calatoresc si sa fotografiez.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!